Kontakty ojca z dzieckiem po rozwodzie

Najczęściej w polskim sądownictwie jest tak, że po rozwodzie dziecko pozostaje u matki, a kontakty ojca z dzieckiem są regulowane orzeczeniem sądu bądź wzajemnymi ustaleniami małżonków. Zdarza się co prawda odwrotna sytuacja, ale jest to zdecydowanie rzadsze zjawisko....